Αθηναϊκό Γραφείο Αναπτύξεως

Εταιρικό Προφίλ

ADO ΑΕ

Ιστορικό Εταιρίας

Η ADO ΑΕ είναι μια ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων μηχανικών που ιδρύθηκε το 1989 και έχει ως κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης έργων μεταφορών και υποδομών, και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.